BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

THỜI GIAN TRÔI

NỘI DUNG WEBSITE

Điều tra ý kiến

Bạn có hay truy cập trang Website này không?
Thường xuyên
Chỉ khi có việc cần
Ít khi
Không bao giờ

Hiện tại có:

người đang truy cập

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  229.jpg IMG_00012.jpg IMG_00461.jpg Tap_the.jpg Video0012.flv NGVN2012.jpg Videoplayback_8.flv LOI_CAM_ON_THAY_CO_NHAN_NGAY__20_11.swf Bai_ca_nguyen_tu_khoi.png Nhung_dieu_thay_chua_ke.swf Noi_buon_hoa_phuong.swf Gui_anh_tinh.jpg BAN_DO_17_TINH_THCS_KK_NHAT.jpg Tap_the_GV_200920101.jpg Ngay_he1.jpg MR_Phe1.jpg Da_cau1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quyết định phân công công tác Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ GD&ĐT
  Người gửi: Thiều Quang Hùng
  Ngày gửi: 23h:11' 30-01-2013
  Dung lượng: 79.0 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  _______________
  Số: 386 / QĐ-BGDĐT
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________________________________________________________
  Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  ______________________________
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 10/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  1. Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo Nghị định số 36/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2008/NĐ-CP.
  2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số cơ quan, đơn vị, địa bàn được Bộ trưởng phân công; được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định.
  3. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn công tác cụ thể được phân công tại Quyết định này, các Thứ trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  4. Trong quá trình giải quyết công việc, các Thứ trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Bộ được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Thứ trưởng khi xử lý công việc liên quan đến nhiều Thứ trưởng thì Thứ trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.
  5. Bộ trưởng và các Thứ trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.
  6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban để các Thứ trưởng báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện, các vấn đề đang vướng mắc hoặc các công tác khác mà Bộ trưởng thấy cần trao đổi tập thể. Các Thứ trưởng chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.
  7. Sau mỗi chuyến công tác nước ngoài, dự họp làm việc ở các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo, các Thứ trưởng cần kịp thời báo cáo Bộ trưởng về kết quả, kết luận của người chủ trì và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đề xuất của các bộ ngành, địa phương và cơ sở.

  Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  1. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
  Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành; Thanh tra.
  Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Thứ trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.
  Chủ tài khoản số 1.
  Chỉ đạo trực tiếp các công việc: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, công tác quy hoạch và Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020; Chương trình Đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015.
  Tham gia Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước; Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015; Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015; Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ và các ban chỉ đạo khác theo quyết định của Đảng, Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.
  - Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính
   
  Gửi ý kiến

  Tim địa danh mà ban muốn biết

  Bản Đồ